Przedszkole

O przedszkolu

 

30 lipca 1990 roku miasto oddaje Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo wszystkie pomieszczenia zajmowane przez szpitalik dla dzieci, a od 1973 przez Żłobek Dzielnicowy nr 2.

W 2 piętrowym wolnostojącym budynku przy ul. Lecha 11 powstaje 1 października 1990 roku Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo. Przy budynku znajduje się również duży i piękny ogródek przedszkolny.

 

Wychowanie w naszej placówce opiera się na koncepcji pracy przedszkola, zmierzającej m.in. w kierunku:

 •  wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 •  wychowania w duchu wartości katolickich
 •  tworzenia bezpiecznych warunków do wspólnej zabawy i nauki
 •  kształtowania postaw moralnych, zdrowotnych i proekologicznych
 •  budowania poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, wzbudzania szacunku do symboli narodowych i wartości patriotycznych oraz rozwijania kompetencji społecznych
 •  nabywania i kontynuowania katolickich postaw i tradycji w rodzinie

 

Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2022/2023:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zoganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, zawarte w głównych zadaniach:

    Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro Polaków oraz wdzięczności Panu Bogu za naszą Ojczyznę

 

   I choć jestem jeszcze mały dbam o zdrowie i bezpieczeństwo przez rok cały

    

Do przedszkola uczęszcza 176 dzieci od 2,5 - 6 lat. Uczą się kochać Boga, ludzi, zdobywać treści, potrzebne do rozpoczęcia edukacji w szkole. Wędrują po szlakach zabawy i wiedzy. Duży nacisk kładziemy na religijne wychowanie małego dziecka.

Przedszkole dysponuje 8 salami przedszkolnymi, 2 szatniami, 2 jadalniami, salą gimnastyczną, salą komputerową. Dzieci oprócz zajęć zorganizowanych korzystają również z zajęć dodatkowych takich jak: zajęcia umuzykalniające, rytmika, tańce, katecheza, język angielski, zajęcia plastyczne.

Przedszkole posiada również swoją bibliotekę (wypożyczalnię bajek i literatury pedagogicznej dla rodziców).

By rozwój dziecka przebiegał prawidłowo, razem z Rodzicami wychowujemy i opiekujemy się ich pociechami. Chcemy nauczyć małego człowieka prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, wartościowo żyć, odczuwać i dawać innym dobro, piękno.

 

Przedszkole jako placówka wychowawczo - opiekuńczo - dydaktyczna spełnia swoją rolę przy zaangażowaniu rodziców oraz opiekunów dziecka. Współpraca z rodzicami, którzy są partnerami przedszkola ma celu:

 •  zachęcanie i uwrażliwianie na współpracę i jej pozytywne skutki;
 •  wspieranie wychowawczej roli rodziny;
 •  włączanie rodziców w kształtowanie u dzieci określonych postaw i zachowań;
 •  współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym, systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci.

 

Współpraca z rodzicami przejawia się poprzez następujące formy zaangażowania:

 •  zebrania ogólne i grupowe - zapewnienie rodzicom dostępu do przepisów regulujących funkcjonowanie przedszkola oraz organizowanie spotkań w grupach w zależności od potrzeb placówki i rodziców;
 •  spotkania adaptacyjne - podejmowanie działań ułatwiających dziecku adaptację w warunkach przedszkola;
 •  kontakty indywidualne, konsultacje z rodzicami - systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci oraz wykorzystywanie sugestii rodziców;
 •  zajęcia otwarte - poznawanie stosowanych metod i form pracy z dziećmi;
 •  wspólne świętowanie - wspólne przeżywanie uroczystości przedszkolnych takich jak: Msza św. rozpoczynającą nowy rok szkolny, Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka i spotkanie opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny itp.;
 •  kącik dla rodziców;
 •  strona internetowa, facebook.

 

Miłość do dziecka nie pozwala nam spocząć, pozwala wynajdować coraz to nowe możliwości ubogacania dziecka. Chcemy ich nauczyć, że droga którą Pan prowadzi człowieka nie jest zawsze najłatwiejsza, ale najpiękniejsza. Przedszkole posiada swój hymn, sztandar oraz strój galowy.

sztandar

 • Odsłon: 8813

Telefon

+48 61 426 36 70

Adres email

poczta@siostrygniezno.net

Nasz adres

ul. Lecha 11, 62-200 Gniezno