KONTAKT

Nasz adres

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św.Wincentego a Paulo w Gnieźnie
ul.Lecha 11
62-200 Gniezno

  (61) 426-36-70
  poczta@siostrygniezno.net

Napisz do nas

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz  Art. 11 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018,  informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w Gnieźnie, ul. Lecha 11, 62-200 Gniezno

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak  iod@presstu.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Jesteśmy tutaj

Telefon

+48 61 426 36 70

Adres email

poczta@siostrygniezno.net

Nasz adres

ul. Lecha 11, 62-200 Gniezno