O przedszkolu

Opublikowano: czwartek, 24, maj 2012

 

30 lipca 1990 roku miasto oddaje Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo wszystkie pomieszczenia zajmowane przez szpitalik dla dzieci, a od 1973 przez Żłobek Dzielnicowy nr 2.

W 2 piętrowym wolnostojącym budynku przy ul. Lecha 11 powstaje 1 października 1990 roku Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo. Przy budynku znajduje się również duży i piękny ogródek przedszkolny.

 

Wychowanie w naszej placówce opiera się na koncepcji pracy przedszkola, zmierzającej m.in. w kierunku:

 

Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2017/2018:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zoganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, zawarte w trzech głównych zadaniach:

     I. Dziękujemy Panu Bogu za piękno przyrody oraz tradycji naszej Ojczyzny i naszego regionu - podniesienie jakości edukacji przyrodniczej, poprzez zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu, Parki Narodowe, tradycje ludowe i regionalne.

     II. Z matematyką przez świat - kreowanie twórczej postawy dziecka w zakresie edukacji matematycznej i informatycznej, by stała się skuteczna i przyjazna dla dziecka.

    III. Nigdy nie jestem sam, Anioła Stróża mam - budowanie poczucia bezpieczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich i ogólnoludzkich oraz troska o uwrażliwienie na treści i zagrożenia płynące z mediów społecznych.

 

Do przedszkola uczęszcza 170 dzieci od 2,5 - 6 lat. Uczą się kochać Boga, ludzi, zdobywać treści, potrzebne do rozpoczęcia edukacji w szkole. Wędrują po szlakach zabawy i wiedzy. Duży nacisk kładziemy na religijne wychowanie małego dziecka.

Przedszkole dysponuje 8 salami przedszkolnymi, 2 szatniami, 2 jadalniami, salą gimnastyczną, salą komputerową. Dzieci oprócz zajęć zorganizowanych korzystają również z zajęć dodatkowych takich jak: zajęcia umuzykalniające, rytmika, tańce, katecheza, język angielski, zajęcia plastyczne.

Przedszkole posiada również swoją bibliotekę (wypożyczalnię bajek i literatury pedagogicznej dla rodziców).

By rozwój dziecka przebiegał prawidłowo, razem z Rodzicami wychowujemy i opiekujemy się ich pociechami. Chcemy nauczyć małego człowieka prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, wartościowo żyć, odczuwać i dawać innym dobro, piękno.

 

Przedszkole jako placówka wychowawczo - opiekuńczo - dydaktyczna spełnia swoją rolę przy zaangażowaniu rodziców oraz opiekunów dziecka. Współpraca z rodzicami, którzy są partnerami przedszkola ma celu:

 

Współpraca z rodzicami przejawia się poprzez następujące formy zaangażowania:

 

Miłość do dziecka nie pozwala nam spocząć, pozwala wynajdować coraz to nowe możliwości ubogacania dziecka. Chcemy ich nauczyć, że droga którą Pan prowadzi człowieka nie jest zawsze najłatwiejsza, ale najpiękniejsza. Przedszkole posiada swój hymn, sztandar oraz strój galowy.

Odsłony: 4238