GRUPY

  • Fiołki
  • Lilie
  • Niezapominajki
  • Margaretki
  • Bratki
  • Słoneczniki
  • Maki
  • Róże

,, Nasza planeta " -piosenka

Opublikowano: poniedziałek, 20, kwiecień 2020
Nauczyciel Margaretki
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

Nauczanie zdalne

Opublikowano: niedziela, 29, marzec 2020
Super User

DLA RODZICÓW 

Treści dodawane przez nauczycieli będą dostępne po zalogowaniu(klikamy na obrazek grupy, logujemy się i pojawi się spis dodanych artykułów).

  

Zabawy matematyczne rozwijające logiczne myślenie i działanie.

Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2020
Nauczyciel Lilie

płotki

Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2020
Nauczyciel Bratki

Zabawy matematyczne rozwijające logiczne myślenie i działanie.

Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2020
Nauczyciel Lilie

 

Dziecko uzdolnione logiczno - matematycznie interesuje się liczbami. Uwielbia zadania rachunkowe, zagadki, puzzle, eksperymenty i jest mistrzem w swojej grupie wiekowej. Szybko operuje „skrótami” matematycznymi, ma doskonałą pamięć do liczb, wzorów, interesuje się komputerem. Rysuje w sposób mechaniczny i schematyczny. Poszukuje logicznego wyjaśnienia zjawisk w celu ich lepszego zrozumienia. Doskonale potrafi  zauważyć związki między obiektami. Lubi zadawać pytania.Dziecko swoje zdolności matematyczne rozwija przez wiele lat, przechodząc z jednego poziomu do kolejnego. Jednakże by było to możliwe potrzebuje dużo ćwiczeń praktycznych, szczególnie w fazie początkowej. Najmłodsi nie opanują nawet najprostszej czynności matematycznej – liczenia, jeżeli nie będą mogli użyć zmysłu dotyku. Dlatego też najlepsze efekty przynosi nauka poprzez manipulowanie przedmiotami. Takie rozwijanie zdolności logiczno – matematycznych będzie wesołe i efektywne. Matematyka stanie się zabawą.

W okresie poprzedzającym podjęcie naukę w szkole zaczyna się obserwować przemiany w sposobach myślenia i rozumowania u dziecka. Dziecko zaczyna wchodzić w stadium myślenia opartego na operacjach konkretnych określone przez Piageta jako stadium myślenia operacyjnego. Dziecko dostrzega coraz więcej związków (przyczynowo-skutkowych) pomiędzy rzeczami i zjawiskami, rozumie przekształcenia i odwraca operacje. Z wałeczka plasteliny ulepi kulę, kiełbaskę a potem znowu wałeczek. Doświadcza, że skutki jakiejś czynności mogą być anulowane przez inną czynność. Zaczyna coraz lepiej wyodrębniać pojedyncze zjawiska z ich różnymi cechami i powiązaniami. „Operacje” to umysłowe odzwierciedlenie różnych działań, które prowadza do stwierdzenia: jeżeli zrobię to i to, to stanie się to i to. Największy postęp w rozwoju umysłowym zachodzi wówczas, gdy dziecko przestaje zwracać uwagę na mało istotne cechy przedmiotów a potrafi wskazać cechy naprawdę istotne, charakteryzujące przedmioty należące do danej klasy (potrafi wskazać przedmioty trójkątne w najbliższym otoczeniu: wie, że „trójkątne” muszą mieć 3 boki i 3 kąty: potrafi zakwalifikować psy różnych ras do klasy psów). Dziecko uczy się myśleć dzięki obcowaniu z innymi ludźmi. Około 6-7 roku życia dziecko zaczyna uświadamiać sobie, że jego myślenie jest sprzeczne z myśleniem rówieśników. Interakcje i doświadczenia w grupie rówieśników zmuszają dziecko do weryfikacji własnego myślenia.

Myśli obrazami a jego wyobrażenia myślowe ciągle jeszcze dotyczą konkretnych przedmiotów i konkretnych działań. Dlatego ucząc się dodawać, odejmować czyni to najpierw na konkretnych przedmiotach. Czynność dodawania kojarzy ze zwiększaniem ilości, dolewaniem, dokładaniem a odejmowanie odwrotnie. Zadbajmy żeby miało konkrety do działań liczbowych: patyczki, liczydło, guziki i inne naturalne liczmany. Dzięki nim może manipulować, konstruować wiedzę w oparciu o działanie, doświadczanie.

Myślenie dziecka powoli staje się samodzielną i wewnętrzną czynnością poznawczą: dziecko operuje pojęciami, symbolami.

Nowa postać myślenia nazywana jest myśleniem pojęciowym, abstrakcyjnym, symbolicznym lub słowno-pojęciowym.  Rozumowanie dziecka przechodzi na wyższy poziom, rozwijają się i różnicują różne metody dowodzenia: wnioskowanie przez próby i błędy, przez analogie, dedukcję, ze stanu rzeczy, indukcyjne. Samodzielnie tworzy uogólnienia (wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne) a z drugiej strony może je przyporządkować (konkretyzacja) do rzeczy i zjawisk otaczającego świata (odwracalność procesów: od konkretów do uogólnień i od uogólnień do konkretów. Kierunek myślenia dziecka w tym wieku jest jeszcze konkretny ale już luźniej związany z rzeczywistością, bardziej oderwany od bezpośredniego spostrzegania. Dziecko staje się zdolne do rozumowania i obiektywnego pojmowania w granicach konkretu

Zaczyna przewidywać skutki swego działania, zastanawia się, podejmuje decyzje czy warto coś robić, dokonuje wyborów.

Zaczyna doświadczać poczucia niemożliwości lub sprzeczności. Jest bardziej wrażliwe na obiektywne powiązania. Trzyletnie dziecko w zabawie „karmi” drewnianego konia. 6-7 latek  widzi sprzeczność: „przecież drewniany konik nie może jeść”. Zaczyna rozumieć co się dzieje jak wrzucimy kostki cukru do gorącej herbaty.

Oto kilka zabaw rozwijających zdolności logiczno – matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym. 

Nauka poprzez manipulowanie przedmiotami:

Zabawa  pierwsza - Walory edukacyjne zabawy: pomaga w szybkim rozpoznawaniu wartości cyfr. Gra w karty doskonale nadaje się do ćwiczenia matematyki.  Opis zabawy: W talii kart zostaw tylko karty z liczbami. Podziel karty na dwie równe części i przed każdym graczem połóż połowę kart kolorem w dół. Gracze jednocześnie odwracają górną kartą ze swojego zestawu. Wyższa karta wygrywa, ale gracz musi domagać się przyznania mu punktu. Oczywiście dziecku należy dać dużo czasu na określenie, która karta jest wyższa. Można grę utrudnić (powyżej 5 roku życia): gracze odejmują od liczby wyższej — niższą. Wygrywa ten, kto pierwszy poda wynik.

Zabawa druga- Walory edukacyjne zabawy: Dziecko uczy się, na czym polega kolejność, następstwo i czas. Opis zabawy: Podaj 4 rzeczy, które można ułożyć w kolejności — na przykład z kategorii wzrost, waga, etapy procesu, wiek, itp. Następnie poproś, by dziecko ułożyło je w odpowiedniej kolejności (podaj je dziecku w niewłaściwej kolejności). Przykładowe pomysły:dorosły, niemowlę, dziecko, nastolatek (wiek), Sto, dziesięć, pięć, tysiąc (wiek), Kot, mysz, żyrafa, osioł (wielkość),Pszenica, chleb, ciasto, mąka (etapy), Dąb, drewno, żołądź, mebel (etapy)Kamień, piasek, skała, góra (wielkość).

Zabawa trzecia- Walory edukacyjne zabawy: Takie zagadki rozwijają logiczne myślenie i wzbogacają słownictwo. Opis zabawy: Codziennie zadawaj dzieciom logiczną zagadkę. Na przykład: „Co jest białe i mokre z płatkami śniadaniowymi?” albo „Co mruczy, drapie i lubi mleko?” albo „Co mruczy, drapie, ryczy i ma duże kocięta?”. Za każdym razem sprawdźcie, czy odpowiedź dziecka spełnia wszystkie podane warunki. W drugiej zagadce odpowiedzią jest kot, ale w trzeciej —lew lub tygrys. Pierwsze zagadki muszą być łatwe. Zachęć dziecko, by wyobraziło sobie, jak wygląda na przykład kot, lew, tygrys i niech poda uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Zabawa czwarta-Walory edukacyjne zabawy: Im częściej w nauce dziecko używa wszystkich zmysłów, tym szybciej się uczy. Opis zabawy: Kredą na chodniku narysuj drabinę i opisz ją liczbami od 1 do 10. Poproś dziecko, by stanęło na liczbie 4. Potem podaj inną liczbę. Gdy dziecko przestanie liczyć kroki, powiedz: „Tak, 4 dodać 2 równa się 6, rzuć kostką i powtórz ćwiczenie z dodawaniem lub z odejmowaniem (np. 6 odjąć 1 równa się 5) Można rysować dłuższe drabiny (do 20) lub grać w sali, a drabinę narysować na papierze.

Zabawa piąta-Walory edukacyjne zabawy: Dziecko uczy się, na czym polega długość. Opis zabawy: Przetnij 20 słomek na części o różnych długościach: krótkie, średnie i długie. Na kartce papieru odrysuj te trzy długości. Pomieszaj słomki. Poproś dziecko, by brało po jednej słomce i mówiło, czy jest krótka, średnia, czy długa. Sprawdzajcie odpowiedzi według wzoru odrysowanego na kartce. Wygrywa osoba, która poda najwięcej poprawnych odpowiedzi. To ćwiczenie dobrze rozwija umiejętność szacowania.

Zabawa szósta-Walory edukacyjne zabawy: Dziecko uczy się podstawowej zasady: małe kwoty można połączyć w większą wartość. Opis zabawy: Wyjmijcie z pudełka 10 herbatników, ciasteczek lub biszkoptów i pobawcie się w kupowanie. W zabawie każde ciasteczko może kosztować 1 grosz. Daj dziecku pięć monet 1 gr, jedną monetą 5 gr i jedną monetą 10 gr. Zaproponuj, by kupiło 5 ciasteczek — pokaż dziecku, że może „zapłacić” pięcioma monetami groszowymi, albo jedną monetą pięciogroszową. Pokaż, że przy płaceniu monetą o nominale 10 gr dziecko otrzyma resztą.

Zabawa siódma-Walory edukacyjne zabawy: Zachęca dziecko do dociekań, do klasyfikowania przedmiotów i do myślenia . Opis zabawy: Pomyśl o dowolnej rzeczy i podaj jej definicję: „Myślę o zwierzęciu, które umie skakać i żyje w stawie” (żaba). „Myślę o zwierzęciu, które umie latać, mieszka w jaskiniach i wisi do góry nogami” (nietoperz). Możesz także podać, od jakiej litery zaczyna się dane słowo, np.: „Myślę o słowie, które oznacza zamarznięty deszcz i zaczyna się na literą g” (grad).

Zabawa ósma-Walory edukacyjne zabawy: Dzięki takim ćwiczeniom dziecko uczy się, że jeśli każdą ćwiartkę przetnie na pół, otrzyma osiem kawałków, ponieważ 2 x 4 = 8.. Opis zabawy: Na początku można składać papierową chusteczką na pół, a potem na ćwiartki. Następnie można poprzecinać rysunki na połówki i na ćwiartki. Tnijcie na kawałki pizzę lub ciasto. Pizza umożliwia poznawanie wszystkimi zmysłami — szczególnie jeśli własnoręcznie ją przygotujecie. Rozmawiajcie o użytych ziołach i ich zapachach, a także o pozostałych składnikach. Takie owoce jak melony, arbuzy, dynie i ananasy świetnie się nadają do dzielenia na połówki i ćwiartki (a nawet na mniejsze części). Tabliczki czekolady są gotową pomocą dydaktyczną do nauki ułamków — a prawidłową odpowiedź można zjeść!

Zabawa dziewiąta-Walory edukacyjne zabawy: Umiejętność dostrzegania wspólnych cech i wyciągania wniosków jest kluczem do analitycznego myślenia. Opis zabawy:  Powiedz dzieciom, że jest to gra o nowej planecie, która nazywa się Id. Na tej planecie żyje wiele śmiesznych zwierząt. Żyją tam Oki (narysuj 3 proste zwierzęta z rogami). Ale na planecie Id żyją też inne zwierzęta, nie tylko Oki. Narysuj kolejne 3 proste zwierzęta, ale bez rogów — nie mów, jaka jest różnica między nimi, a Okami. Następnie narysuj kolejne 6 zwierząt (niektóre z rogami, inne bez). Następnie poproś dziecko, by na nowym rysunku wskazało Oki.

Zabawa dziesiąta- Walory edukacyjne zabawy: Wspomaga pamięć i koncentrację .Opis zabawy: W zabawie uczestniczą osoby, które przebywają w tym samym pomieszczeniu i każda osoba staje się zwierzęciem. Jedna osoba staje się psem, inna — słoniem, a jeszcze kto inny — królikiem. Zabawa polega na przekazywaniu wymyślonej piłki i podawaniu nazwy zwierzęcia swojej i osoby, której przekazujemy piłkę. Np.: „tygrys do konia”. Osoba, która otrzymała piłkę postępuje w ten sam sposób i mówi na przykład: „koń do jeża”. Kluczowym elementem w zabawie jest zapamiętanie nie tylko zwierzęcia, które się wybrało dla siebie, ale także zwierząt, które wybrały pozostałe osoby.    

 

Opracowała: Kowalewska Lidia

Czytaj więcej: Zabawy matematyczne rozwijające logiczne myślenie i działanie.